Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Website hiện hành của cựu sinh viên y khoa SG-TPHCM khóa 1971-1977 là:

http://y7177.com
Khi nào không vào được website của lớp, 
các bạn hãy vào http://vuimaimai.blogspot.com  

hoặc gửi email về bs77dk@gmail.com để biết đường dẫn mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét